LIÊN HỆ

SAINT MARY BEACH RESORT

SAINT MARY BEACH RESORT

Địa chỉ: Đường 719 (Lạc Long Quân), Xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Email:  info@saintmaryresort.com

Tel:  (+84) – 0623.846 345

 

SAINT MARY BEACH RESORT

Address: Road 719 (Lac Long Quan St.), Tien Thanh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Tel:  (+84) - 0623.846 345

Email: info@saintmaryresort.com

SALES & MARKETING OFFICE IN HO CHI MINH CITY

Address: Saint Mary Villa, 89 Do Doc Long St., Tân Phu Dist., HCMC, Vietnam

Tel:  (+84) – 08 68976024

Hotline: 0915 505 220 - 0915 7777 105

Email:  info@saintmaryresort.com

FORM CONTACT