LIÊN HỆ

SAINT MARY BEACH RESORT

SAINT MARY BEACH RESORT

Địa chỉ: Km17, Đường 719 (Lạc Long Quân), Xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Email:  reservations@saintmaryresort.com

Tel:  (+84) 0252 3 846 346  - (+84)  0252 3 846 344

SAINT MARY BEACH RESORT

Address: Road 719 (Lac Long Quan St.), Tien Thanh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Tel: (+84) 0252 3 846 346  - (+84)  0252 3 846 344

Email: reservations@saintmaryresort.com

SALES & MARKETING OFFICE IN HO CHI MINH CITY

Address: Saint Mary Villa, 89 Do Doc Long St., Tân Phu Dist., HCMC, Vietnam

Tel: (+84) 0252 3 846 346  - (+84)  0252 3 846 344

Hotline: 0903190972  - 0909410575

Email: saintmarymanager@gmail.com

FORM CONTACT